sportlab leuven

home

 

Welkom op de website van Sportlableuven. 

Sportlableuven is de sportpraktijk van Dr. Vanderroost Jan P. Deze sportpraktijk ging in 2008 van start vanuit een dubbele motivatie.

Enerzijds is er de persoonlijke interesse voor sport in het algemeen en duursporten in het bijzonder.

Anderzijds is er de vaste overtuiging dat wij als mensen fysiologisch gezien maar kunnen gezond zijn als we voldoende beweging nemen. Spijtig genoeg is in ons huidig maatschappelijk bestel de visie op gezondheid eerder farmacotherapeutisch gekleurd. De Overheden in ons land lijken maar weinig geïnteresseerd in 'beweging' als levensstijl en preventief middel tegen ziekten. In 13 Europese lidstaten is sportgeneeskunde een erkende dicipline. België hinkt hier schromelijk  achterop.  Hopelijk zal Europa in de komende jaren hier een en ander op orde stellen. Op Vlaams niveua is er momenteel de Vlaamse richtlijn sportmedisch onderzoek .

 

Met sporten bedoelen we dat je als mens regelmatig de lenigheid, de kracht, de snelheid en de uithouding, allen in meerdere of mindere mate ontwikkelt of onderhoudt. Dit kan in een competitieve of recreatieve setting zijn. Voor velen is daar ook het inzicht, het denkvermogen meer verbonden. Bijvoorbeeld ploegtactiek, schaken, voetbalstrategie... Vanuit medisch oogpunt zijn echter vooral de 4 eerst genoemde factoren het belangrijkst.

Eén van mijn Professoren stelde dat iedereen aan sport zou moeten doen. Dat we dit ook ons heel leven lang moeten blijven doen. Dat we dit liefst ook tweemaal of driemaal per week zouden moeten doen en dat we het vooral erg graag moeten doen! Een steeds groeiend aantal mensen is zich hier bewust van en merkt dat voldoende beweging inderdaad niet alleen het lichaam maar ook de geest in 'optima forma' houdt. recreatief sporten om gezondheidsreden, 'medisch verantwoord sporten' kortom. 

Diegenen die wat doorklikken op de website zullen merken dat wij er als sportartsen niet alleen zijn voor de atleten maar ook beginnende sporters graag advies geven.

Topsport is zelden gezond, maar als sportarts kunnen we atleten wel adviseren om op een zo gezond mogelijke manier, mits juiste trainingstechnieken en voeding de gestelde doelen trachten te halen.  De bijzondere interesse in de inspanningsfysiologie en vooral ergospirometrie staan garant voor adequate trainingsadviezen.

Doping en dubieuse voedingssupplementen, veelal via het internet vormen een continue bedreiging voor de competite-atleet. Het stelt sport in een slecht daglicht. Continue bewustmaking en preventie is hier nodig. Vlaanderen heef een zeer goed anti-doping beleid. De dopinglijn is hier een goed voorbeeld van.

 En gaat het dan toch eens fout in de competitie of op training,dan proberen we volgens de huidige wetenschappelijke inzichten een advies of behandeling te formuleren voor de opgelopen blessure of het overbelastingletsel.