sportlab leuven

testen van brandweer en interventiediensten

Al een aantal jaren screen ik ook brandweermannen en leden van interventiediensten. Immers voor de uitoefening van hun beroep dienen zij volgens nationale richtlijnen te beschikken over een bepaald uithoudingsvermogen dat uitgedrukt wordt aan de hand van hun specifieke V02 max.

testen van brandweer en interventiediensten

Dit onderzoek verschilt van een inspanningstest om conditionele redenen of van een sportmedische keuring. De bedoeling is om de kandidaten, tijdens een maximale inspanningstest, hun V02 max te bepalen. In overleg met de arbeidsgeneesheer worden de kandidaten vooraf reeds gescreend en ondergaan zij hier een test volgens de richtlijnen en normen van het COPREV. De VO2 max is immers wetenschappelijk de best onderbouwde parameter om iemands uithoudingsvermogen te evalueren.  Persluchtdragers dienen zo een norm te halen van 38ml/min/kg. voor gaspakdragers is dit zelfs 45 ml/min/kg !

 

Ik kan door middel van testen en advisering de kandidaat brandweermannen helpen om hun norm te halen.

 

VO2 - max bepaling voor brandweer of interventiediensten. 90 euro